Location: Home > About Shenda > Address
Menu
Address
 • SHENDA ELECTRIC GROUP CO.,LTD. ( Jiangshan, China)

  Factory Add: No.17 Huatong Road, Jiangshan city, Zhejiang Province, P.R.China

  Tel: + 86-570-4221172 Fax: +86-570-4221132  Email: sales@shenda.com

  www.shenda.com

  查看地图
 • SHENDA ELECTRIC GROUP CO.,LTD. ( Jingzhou, China)

  Factory Add: No.191 Yanhe Road,Haoxue Town, Jiangjing city, Hubei Province, P.R.China

  Tel: + 86-716-4739330 Fax: +86-716-4739330 Email: sales@shenda.com

  www.shenda.com

  查看地图

 • SHENDA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. ( Jiangshan, China)

  Office Add:No.17,Huatong Rd.,Jiangshan Economic development zone,Zhejiang province,P.R.China

  Tel: + 86-570-4221172 Fax: +86-570-4221132  Email: sales@shenda.com

  www.shenda.com


  查看地图
 • R.E.Uptegraff Mfg.Co.,LLC.- Transformer Mfg.Co. ( P.A,  USA)

  Factory Add: 120 Uptegraff Drive,Scottdale, Pennsylvania 15683

  Tel: + 1-724-887-7700  Fax: + 1-724-887-4748  Email: sales@uptegraff.com

  www.uptegraff.com

  查看地图
Feed back
Email
Tel
Shenda Electric Group Co., Ltd. (Zhejiang, China)
Dirección: No.17 Huatong Road, Jiangshan Economic Development Zone, Zhejiang Province, PRC
Código postal: 324102
Teléfono: +86-570-4221172, +86-570-4222115
Fax: +86-570-4221132
Correo electrónico: sales@shenda.com